Να συμβουλεύεστε και να ακολουθείτε μόνον τις οδηγίες του ΟΑΣΠ και της Πολιτικής Προστασίας. Να ενημερώνεστε από τα ΜΜΕ για τις ανακοινώσεις και τις οδηγίες που εκδίδουν. Να θυμάστε ότι ο πανικός είναι χειρότερος από το ίδιο το φυσικό φαινόμενο.icongreen iconred iconorange smallstar iconyellow iconblue iconpurple redpulse
<3 R >3 R >5 R >6 R εκτός
Ελλάδας
Depth>20km Depth>60km πρόσφατο
γεγονός
data banner